سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حضور در میان عدالت خواهان

به نام خدا اول معلم انسان

فقر ، جهل ، بیماری

راقم سطور این وبلاگ ، این بنده دکتر علی اکبر خدادادی است که مسلمان و ایرانی بوده و باور دارد که سه عنصر دین ، دانش ، دنیا وسایل و شروط لازم برای نیل به حقیقت را در عمر با ارزش هر انسان وارسته تشکیل می دهند.

همچنین معتقد است که تمام معضلات و مشکلات جامعه بشری ناشی از سه عامل فقر ، جهل ، بیماری می باشد ، بطوریکه بروز و وجود یکی از این سه عامل ، یک یا دو عامل دیگر را نیز بوجود خواهد آورد و گرفتاری آدمی را در عرصه زندگی مضاعف خواهد کرد .

 در این راستا ، دو وبلاگ :

دین ، دانش ، دنیا    http://www.drkhodadadi.blogfa.com

و

فقر ، جهل ، بیماری   http://www.akhodadadi.blogfa.com

برای چنین منظوری آماده شده اند و بنابراین تمام مطالبی که در این دو وبلاگ پیرامون آنها بحث می شوند ، در قالب شش محور ذیل خواهد بود :

دین ، دانش ، دنیا          و          فقر ، جهل ، بیماری